Om Anno 1776

Caroline Eklund är en autodidakt (självlärd) sömmerska som i över tio års tid utvecklat ingående kunskap kring tidigmodern historisk modedräkt genom främst självstudier. För att bredda sig ytterligare har hon läst både historia, kulturhistoria och etnologi på Stockholms universitet. Efter praktik på såväl Livrustkammaren och i filmbranschen, som museipedagog och sömmerska/kostymassistent, började hon sakta glida in på att ställa upp som konsult i olika sammanhang där det behövdes en god historiskt estetisk blick och kunskap kring matriellt kontra immatriellt kulturarv och hur vi framställer det. Bland annat jobbar hon kontinueligt i klädkammaren på Skansen, och har även varit stylist i SVT-produktioner (i sammarbete med Warner Bros Sverige) såväl som kostymör i minde filmprojekt, bland annat för SNÖfilm.


Genom att på fritiden engagera sig i historiska föreningar sedan nästan lika länge, och vara delaktig i historiskt återskapande, så har hon dessutom byggt upp ett gott kontaktnät med andra duktiga hantverkare och entusiaster som hon kan falla tillbaka på om det skulle behövas en ytterligare inblick eller ett bollplank. Hon lägger stor vikt vid att bygga estetiska avvägningar baserat på kunskap om tiden det rör sig om, och komplexiteten bakom människorna som gjorde de fysiska avtryck som lämnats kvar (det vi kan ta del av idag). Framförallt tar hon stor personlig stolthet i att göra noggranna arbeten, oavsett om det innefattar hantverk eller bara förmedlande av kunskap och kontakter.

Följ gärna Anno 1776 på instagram!


Där kan ni få följa med i olika arbeten, processer och annat hyss..!